Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takrolimus - lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Protopic, Takrolimus Accord, Takrozem

ATC kod: D11AH01

Substanser: takrolimus, takrolimusmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Takrolimus mycket låga topikala biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid topikal administrering. Bröstvårtorna hos ammande kvinnor bör dock inte behandlas och banet bör ej komma i kontakt med det behandlade området.

Bakgrund

Data om lokal administrering under amning saknas.
Systemiskt administrerat takrolimus passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1-3,9). Koncentrationer under detektionsgränsen (1,9 µg/L) har uppmätts hos 27 barn (4-6,8-9). Inga negativa effekter har rapporterats hos 91 ammade barn (1-2,4-5,7,9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Gardiner SJ, Begg EJ. Breastfeeding during tacrolimus therapy. Obstet Gynecol 2006;107(2 Pt 2):453-455. PubMed
  2. French AE, Soldin SJ, Soldin OP, Koren G. Milk transfer and neonatal safety of tacrolimus. Ann Pharmacother 2003;37(6):815-818. PubMed
  3. Zheng S, Easterling TR, Hays K, Umans JG, Miodovnik M, Clark S et al. Tacrolimus placental transfer at delivery and neonatal exposure through breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2013;76(6):988-96. PubMed
  4. Gouraud A, Bernard N, Millaret A, Bruel M, Paret N, Descotes J et al. Follow-up of tacrolimus breastfed babies. Transplantation. 2012;94(6):e38-40. PubMed
  5. Izumi Y, Miyashita T, Migita K. Safety of tacrolimus treatment during pregnancy and lactation in systemic lupus erythematosus: a report of two patients. Tohoku J Exp Med. 2014;234(1):51-6. PubMed
  6. Bramham K, Chusney G, Lee J, Lightstone L, Nelson-Piercy C. Breastfeeding and tacrolimus: serial monitoring in breast-fed and bottle-fed infants. Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(4):563-7. PubMed
  7. Thiagarajan KM, Arakali SR, Mealey KJ, Cardonick EH, Gaughan WJ, Davison JM et al. Safety considerations: breastfeeding after transplant. Prog Transplant. 2013;23(2):137-46. PubMed
  8. Gomez-Lobo V, Landy HJ, Matsumoto C, Fishbein TM. Pregnancy in an intestinal transplant recipient. Obstet Gynecol. 2012;120(1):497-500. PubMed
  9. Hiramatsu Y, Yoshida S, Kotani T, Nakamura E, Kimura Y, Fujita D et al. Changes in the blood level, efficacy, and safety of tacrolimus in pregnancy and the lactation period in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2018;27(14):2245-2252. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter