Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takrolimus - systemiskt

Klassificering: 1

Preparat: Adoport, Adport, Advagraf, Dailiport, Envarsus, Modigraf, Prograf, Prograft, Tacforius, Tacni, Tacrolimus 2care4, Tacrolimus Accord, Tacrolimus EQL, Tacrolimus Orifarm, Takrolimus Ebb

ATC kod: L04AD02

Substanser: takrolimus, takrolimusmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Systemiskt administrerat takrolimus passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1-3,9). Koncentrationer under detektionsgränsen (1,9 µg/L) har uppmätts hos 27 barn (4-6,8-9). Inga negativa effekter har rapporterats hos 91 ammade barn (1-2,4-5,7,9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Gardiner SJ, Begg EJ. Breastfeeding during tacrolimus therapy. Obstet Gynecol 2006;107(2 Pt 2):453-455. PubMed
  2. French AE, Soldin SJ, Soldin OP, Koren G. Milk transfer and neonatal safety of tacrolimus. Ann Pharmacother 2003;37(6):815-818. PubMed
  3. Zheng S, Easterling TR, Hays K, Umans JG, Miodovnik M, Clark S et al. Tacrolimus placental transfer at delivery and neonatal exposure through breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2013;76(6):988-96. PubMed
  4. Gouraud A, Bernard N, Millaret A, Bruel M, Paret N, Descotes J et al. Follow-up of tacrolimus breastfed babies. Transplantation. 2012;94(6):e38-40. PubMed
  5. Izumi Y, Miyashita T, Migita K. Safety of tacrolimus treatment during pregnancy and lactation in systemic lupus erythematosus: a report of two patients. Tohoku J Exp Med. 2014;234(1):51-6. PubMed
  6. Bramham K, Chusney G, Lee J, Lightstone L, Nelson-Piercy C. Breastfeeding and tacrolimus: serial monitoring in breast-fed and bottle-fed infants. Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(4):563-7. PubMed
  7. Thiagarajan KM, Arakali SR, Mealey KJ, Cardonick EH, Gaughan WJ, Davison JM et al. Safety considerations: breastfeeding after transplant. Prog Transplant. 2013;23(2):137-46. PubMed
  8. Gomez-Lobo V, Landy HJ, Matsumoto C, Fishbein TM. Pregnancy in an intestinal transplant recipient. Obstet Gynecol. 2012;120(1):497-500. PubMed
  9. Hiramatsu Y, Yoshida S, Kotani T, Nakamura E, Kimura Y, Fujita D et al. Changes in the blood level, efficacy, and safety of tacrolimus in pregnancy and the lactation period in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2018;27(14):2245-2252. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.