Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tamoxifen

Klassificering: 3

Preparat: Nolvadex®, Tamoxifen Ebb, Tamoxifen Mylan, Tamoxifen Nordic Drugs, Tamoxifen Orifarm, Tamoxifen Sandoz, Tamoxifen-Ratiopharm

ATC kod: L02BA01

Substanser: tamoxifen, tamoxifencitrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för påverkan på barnet kan inte bedömas, då data saknas. Tamoxifen förväntas hämma mjölkproduktionen hos modern.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Antiöstrogen substans som hämmar mjölkproduktionen.(1, 2, 3)

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Shaaban MM. Suppression of lactation by an antiestrogen, tamoxifen. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1975;4:167-9. PubMed
  2. Masala A, Delitala G, Lo Dico G, Stoppelli I, Alagna S, Devilla L. Inhibition of lactation and inhibition of prolactin release after mechanical breast stimulation in puerperal women given tamoxifen or placebo. Br J Obstet Gynaecol. 1978;85:134-7. PubMed
  3. Helewa M, Lévesque P, Provencher D, Lea RH, Rosolowich V, Shapiro HM et al. Breast cancer, pregnancy, and breastfeeding. J Obstet Gynaecol Can. 2002;24:164-80; quiz 181-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.