Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tapentadol

Klassificering: 3

Preparat: PALEXIA 50 mg, Palexia®, Palexia® Depot

ATC kod: N02AX06

Substanser: tapentadol, tapentadolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas varför val av annat preparat bör övervägas. Om tapentadol trots detta används bör barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter