Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teikoplanin

Klassificering: 2

Preparat: Targocid, Targocid®, Teicoplanin Sandoz

ATC kod: J01XA02

Substanser: teikoplanin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Vid peroral behandling av modern torde risken för ett friskt fullgånget barn vara försumbar på grund av ringa systemisk absorption hos modern. Vid parenteral behandling kan det inte uteslutas att barnet exponeras för teikoplanin via mjölken. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter