Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telitromycin

Klassificering: 3

Preparat: Ketek®

ATC kod: J01FA15

Substanser: telitromycin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn kan inte bedömmas eftersom det helt saknas amningsdata. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. En viss ökad risk för pylorusstenos hos spädbarn till ammande mödrar efter förskrivning av makrolider har diskuterats i en obekräftad receptförskrivningssudie (2) och i en fallrapport (3) men kunde inte visas i en annan studie (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Sorensen HT, Skriver MV, Pedersen L et al. Risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis after maternal postnatal use of macrolides. Scand J Infect Dis. 2003;35:104-6. PubMed
  3. Stang H. Pyloric stenosis associated with erythromycin ingested through breastmilk. Minn Med. 1986;69:669-70, 682. PubMed
  4. Goldstein LH, Berlin M, Tsur L, Bortnik O, Binyamini L, Berkovitch M. The safety of macrolides during lactation. Breastfeed Med. 2009;4:197-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter