Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenofoviralafenamid

Klassificering: 1

Preparat: Vemlidy

ATC kod: J05AF13

Substanser: tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Kliniska data på barn saknas för tenofoviralafenamid (prodrug till tenofovir).Tenofovirdisoproxil, en annan prodrug till tenofovir passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5). Baserat på data från 161 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1-5). Koncentrationer mellan 0-51.6 ng/mL har uppmätts hos 53 barn (plasmakoncentrationer upp till 321 ng/mL uppmättes hos mödrarna) (1,2,4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 32 ammade barn (2,6,7). Diarréer och låg serum-albumin har rapporterats hos sammanlagt tre ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mugwanya KK, Hendrix CW, Mugo NR, Marzinke M, Katabira ET, Ngure K et al. Pre-exposure Prophylaxis Use by Breastfeeding HIV-Uninfected Women: A Prospective Short-Term Study of Antiretroviral Excretion in Breast Milk and Infant Absorption. PLoS Med. 2016;13(9):e1002132. PubMed
  2. Mirochnick M, Taha T, Kreitchmann R, Nielsen-Saines K, Kumwenda N, Joao E et al. Pharmacokinetics and safety of tenofovir in HIV-infected women during labor and their infants during the first week of life. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014;65:33-41. PubMed
  3. Benaboud S, Pruvost A, Coffie PA, Ekouévi DK, Urien S, Arrivé E et al. Concentrations of tenofovir and emtricitabine in breast milk of HIV-1-infected women in Abidjan, Cote d'Ivoire, in the ANRS 12109 TEmAA Study, Step 2. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55:1315-7. PubMed
  4. Palombi L, Pirillo MF, Marchei E, Jere H, Sagno JB, Luhanga R et al. Concentrations of tenofovir, lamivudine and efavirenz in mothers and children enrolled under the Option B-Plus approach in Malawi. J Antimicrob Chemother. 2016;71:1027-30. PubMed
  5. Waitt C, Olagunju A, Nakalema S, Kyohaire I, Owen A, Lamorde M et al. Plasma and breast milk pharmacokinetics of emtricitabine, tenofovir and lamivudine using dried blood and breast milk spots in nursing African mother-infant pairs. J Antimicrob Chemother. 2018 Jan; doi: 10.1093/jac/dkx507. PubMed
  6. Pan CQ, Mi LJ, Bunchorntavakul C, Karsdon J, Huang WM, Singhvi G et al. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of vertical transmission of hepatitis B virus infection by highly viremic pregnant women: a case series. Dig Dis Sci. 2012;57:2423-9. PubMed
  7. Marcellin P, Zoulim F, Hézode C, Causse X, Roche B, Truchi R et al. Effectiveness and Safety of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Chronic Hepatitis B: A 3-Year, Prospective, Real-World Study in France. Dig Dis Sci. 2016;61:3072-3083. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter