Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenofovirdisoproxil

Klassificering: 1

Preparat: Ictady, Tenofovir disoproxil Accord, Tenofovir disoproxil Glenmark, Tenofovir disoproxil Mylan, Tenofovir disoproxil Sandoz, Tenofovir disoproxil STADA, Tenofovir disoproxil Teva, Viread, Viread®

ATC kod: J05AF07

Substanser: tenofovirdisoproxil, tenofovirdisoproxilfosfat, tenofovirdisoproxilfumarat, tenofovirdisoproxilmaleat, tenofovirdisoproxilsuccinat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-5). Baserat på data från 161 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1-5). Koncentrationer mellan 0-51,6 ng/mL har uppmätts hos 53 barn (plasmakoncentrationer upp till 321 ng/mL uppmättes hos mödrarna) (1,2,4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 32 ammade barn (2,6,7). Diarréer och låg serum-albumin har rapporterats hos sammanlagt tre ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mugwanya KK, Hendrix CW, Mugo NR, Marzinke M, Katabira ET, Ngure K et al. Pre-exposure Prophylaxis Use by Breastfeeding HIV-Uninfected Women: A Prospective Short-Term Study of Antiretroviral Excretion in Breast Milk and Infant Absorption. PLoS Med. 2016;13(9):e1002132. PubMed
  2. Mirochnick M, Taha T, Kreitchmann R, Nielsen-Saines K, Kumwenda N, Joao E et al. Pharmacokinetics and safety of tenofovir in HIV-infected women during labor and their infants during the first week of life. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014;65:33-41. PubMed
  3. Benaboud S, Pruvost A, Coffie PA, Ekouévi DK, Urien S, Arrivé E et al. Concentrations of tenofovir and emtricitabine in breast milk of HIV-1-infected women in Abidjan, Cote d'Ivoire, in the ANRS 12109 TEmAA Study, Step 2. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55:1315-7. PubMed
  4. Palombi L, Pirillo MF, Marchei E, Jere H, Sagno JB, Luhanga R et al. Concentrations of tenofovir, lamivudine and efavirenz in mothers and children enrolled under the Option B-Plus approach in Malawi. J Antimicrob Chemother. 2016;71:1027-30. PubMed
  5. Waitt C, Olagunju A, Nakalema S, Kyohaire I, Owen A, Lamorde M et al. Plasma and breast milk pharmacokinetics of emtricitabine, tenofovir and lamivudine using dried blood and breast milk spots in nursing African mother-infant pairs. J Antimicrob Chemother. 2018 Jan; doi: 10.1093/jac/dkx507. PubMed
  6. Pan CQ, Mi LJ, Bunchorntavakul C, Karsdon J, Huang WM, Singhvi G et al. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of vertical transmission of hepatitis B virus infection by highly viremic pregnant women: a case series. Dig Dis Sci. 2012;57:2423-9. PubMed
  7. Marcellin P, Zoulim F, Hézode C, Causse X, Roche B, Truchi R et al. Effectiveness and Safety of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Chronic Hepatitis B: A 3-Year, Prospective, Real-World Study in France. Dig Dis Sci. 2016;61:3072-3083. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.