Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenoxikam

Klassificering: 2

Preparat: Alganex, Alganex®

ATC kod: M01AC02

Substanser: tenoxikam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser, men tenoxikams mycket långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3%. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Heintz RC, Stebler T, Lunell NO, Mueller S, Guentert TW. Excretion of tenoxicam and 5'-hydroxy-tenoxicam into human milk. J Pharm Med 1993;3:57-64.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter