Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbinafin - lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Funginix®, Lamisil®, Lamisil® Dermgel, Lamisil® Singeldos, Terbinafin ABECE, Terbinafin Apofri, Terbinafin Rivopharm, Terbinafin Teva, Terbisil

ATC kod: D01AE15

Substanser: terbinafin, terbinafinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Terbinafins låga absorptionsgrad (<5%) vid topikal administrering (1) gör att risken anses låg, under förutsättning att det inte är själva brösthuden hos modern som behandlas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 3-7% efter en peroral singeldos (2). Data från lokalbehandlade kvinnor saknas, liksom kliniska data angående ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Lamisil
  2. LactMed via http://toxnet.nlm.nih.gov (citerad 2010-12-23)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.