Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbinafin - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Lamisil®, Terbinafin Actavis, Terbinafin Arrow, Terbinafin Bluefish, Terbinafin Ebb, Terbinafin Hexal, Terbinafin Medical Valley, Terbinafin Mylan, Terbinafin Orifarm, Terbinafin ratiopharm, Terbinafin STADA

ATC kod: D01BA02

Substanser: terbinafin, terbinafinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då passage till bröstmjölk har påvisats, men kliniska data saknas, kan risken för barnet inte bedömas.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 3-7% efter en peroral singeldos (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. LactMed via http://toxnet.nlm.nih.gov (citerad 2010-12-23)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.