Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbutalin - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Bricanyl Turbuhaler, Bricanyl®, Bricanyl® Turbuhaler®, Terbasmin Turbuhaler, Terbutaline Sulfate

ATC kod: R03AC03

Substanser: terbutalin, terbutalinsulfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Inga data finns gällande inhalerat terbutalin. Baserat på data från fyra kvinnor (behandlade med terbutalin oralt) kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-3). Koncentrationen var under detektionsgränsen (0,1 ng/mL) hos ett ammat barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Lonnerholm G, Lindstrom B. Terbutaline excretion into breast milk. Br J Cin Pharmacol 1982;13:729-30 PubMed
  2. Boreus LO, de Chateau PU. Terbutaline in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1982;13:731-2 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.