Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terbutalin - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Bricanyl, Bricanyl LP, Bricanyl®, Bricanyl® Depot, Terbasmin, Terbutalin AL retard

ATC kod: R03CC03

Substanser: terbutalin, terbutalinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet så som takykardi rekommenderas om modern behandlas med höga doser terbutalin.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-3). Koncentrationen var under detektionsgränsen (0,1 ng/mL) hos ett ammat barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Lonnerholm G, Lindstrom B. Terbutaline excretion into breast milk. Br J Cin Pharmacol 1982;13:729-30 PubMed
  2. Boreus LO, de Chateau PU. Terbutaline in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1982;13:731-2 PubMed
  3. Lindberg C, Boréus LO, de Château P, Lindström B, Lönnerholm G, Nyberg L. Transfer of terbutaline into breast milk. Eur J Respir Dis Suppl. 1984;134:87-91. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.