Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Testa triticum tricum (vetefröskal)

Klassificering: 1

Preparat: Fiberform®, Fiberform® Mix

ATC kod: A06AC07

Substanser: vetefröskal

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Vetefröskal har låg absorptionsgrad varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter