Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tetracyklin

Klassificering: 2

Preparat: Tetracyklin Meda

ATC kod: J01AA07

Substanser: tetracyklin, tetracyklinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid korttidsbehandling. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från minst sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 14% (2-4). Koncentrationerna var icke detekterbara (detektionsgräns 0,05 mg/l) hos fem barn (2), vilket skulle kunna förklaras av att tetracykliner binder till kalcium i mjölken och därför inte absorberas hos barnet. Inga allvarliga negativa effekter har rapporterats hos 65 ammade barn (2,5).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Posner AC, Prigot A, Konicoff NG. Further observations on the use of tetracycline hydrochloride in prophylaxis and treatment of obstetric infections. Antibiot Annu 1954;594-598.
  3. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  4. GRUNER JM. [The excretion of terramycin and tetracycline in human milk]. Geburtshilfe Frauenheilkd. 1955;15:354-60. PubMed
  5. Prakash O, Mathur GP, Kushwaha KP, Singh YD. Drug exposure in pregnant and lactating mothers in periurban areas. Indian Pediatr. 1990;27:1301-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter