Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiamazol

Klassificering: 2

Preparat: Thacapzol®, Thiamazole Uni-Pharma, Tiamazol 2care4, Tiamazol Ebb

ATC kod: H03BB02

Substanser: tiamazol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men en uppföljning av barnets tyreoideastatus bör göras.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 17% (1-3). Koncentrationer upp till 0,3 µmol/L har uppmätts hos tio ammade barn (5). Ingen påverkan på tyreoideahormoner, IQ eller tillväxt sågs hos 150 ammade barn (6-7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Tegler L, Lindström B. Antithyroid drugs in milk. Lancet. 1980;2:591. PubMed
  2. Johansen K, Andersen AN, Kampmann JP, Molholm Hansen JM, Mortensen HB. Excretion of methimazole in human milk. Eur J Clin Pharmacol 1982;23(4):339-341. PubMed
  3. Cooper DS, Bode HH, Nath B, Saxe V, Maloof F, Ridgway EC. Methimazole pharmacology in man: studies using a newly developed radioimmunoassay for methimazole. J Clin Endocrinol Metab. 1984;58:473-9. PubMed
  4. Low LC, Lang J, Alexander WD. Excretion of carbimazole and propylthiouracil in breast milk. Lancet 1979;2(8150):1011. PubMed
  5. Azizi F, Hedayati M. Thyroid function in breast-fed infants whose mothers take high doses of methimazole. J Endocrinol Invest. 2002;25:493-6. PubMed
  6. Lamberg BA, Ikonen E, Osterlund K, Teramo K, Pekonen F, Peltola J et al. Antithyroid treatment of maternal hyperthyroidism during lactation. Clin Endocrinol (Oxf) 1984;21(1):81-87. PubMed
  7. Azizi F, Khoshniat M, Bahrainian M, Hedayati M. Thyroid function and intellectual development of infants nursed by mothers taking methimazole. J Clin Endocrinol Metab 2000;85(9):3233-3238. PubMed
  8. Azizi F, Bahrainian M, Khamseh ME, Khoshniat M. Intellectual development and thyroid function in children who were breast-fed by thyrotoxic mothers taking methimazole. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003;16:1239-43. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.