Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tietylperazin

Klassificering: 2

Preparat: Torecan, Torecan Sandoz S.p.A., Torecan®

ATC kod: A04AD, R06AD03

Substanser: tietylperazin, tietylperazindimaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter