Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tigecyklin

Klassificering: 2

Preparat: Tigecycline Mylan, Tygacil®

ATC kod: J01AA12

Substanser: tigecyklin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid korttidsbehandling. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Tetracykliner binder till kalcium i mjölken, varför absorbtionen teoretiskt sett torde vara låg hos barnet.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter