Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiklopidin

Klassificering: 3

Preparat: Ticlid

ATC kod: B01AC05

Substanser: tiklopidin, tiklopidinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för antikoagulativ effekt hos barnet eller risk för biverkningar såsom neutropeni inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter