Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Timolol

Klassificering: 2

Preparat: AZARGA, Blocadren Depot, Blocadren®, Blocadren® Depot, Combigan, Combigan®, Cosopt, Cosopt sine, Cosopt®, Costad, Dorzolamid/Timolol Actavis, Dorzolamid/Timolol Ebb, Dorzolamid/Timolol Sandoz, Dorzolamide/Timolol Teva, Duokopt, DuoTrav, Fixopost, Fotil, Fotil forte, Ganfort, Latacomp, Latanoprost/Timolol 2care4, Latanoprost/Timolol Pfizer, Latiotim, Optimol, Taptiqom, Timolol Alcon, Timolol CCS, Timoptol LA, Timosan, Travoprost/Timolol Medical Valley, Travoprost/Timolol STADA, Xalcom, Xalcom®, Xatabloc

ATC kod: S01ED01, S01ED51

Substanser: timolol, timololmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid administration av timolol som ögondroppar. För att minska systemexponeringen bör nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 13 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 10% (men den interindividuella variationen var stor) (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Madadi P, Koren G, Freeman DJ, Oertel R, Campbell RJ, Trope GE. Timolol concentrations in breast milk of a woman treated for glaucoma: calculation of neonatal exposure. J Glaucoma 2008;17(4):329-331. PubMed
  2. Lustgarten J S, Podos S M. Topical timolol and the nursing mother. Arch Ophthalmol 1983; (101): 1381-1382. PubMed
  3. Fidler J, Smith V, De Swiet M. Excretion of oxprenolol and timolol in breast milk. Br J Obstet Gynaecol. 1983;90:961-5. PubMed
  4. Johnson SM, Martinez M, Freedman S. Management of glaucoma in pregnancy and lactation. Surv Ophthalmol. 2001;45:449-54. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.