Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tinidazol

Klassificering: 3

Preparat: Fasigyn®

ATC kod: P01AB02

Substanser: tinidazol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för allergisk dermatit inte kan uteslutas bör amning undvikas under pågående behandling. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 29 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 10 % (2-3). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Evaldson GR, Lindgren S, Nord CE, Rane AT. Tinidazole milk excretion and pharmacokinetics in lactating women. Br J Clin Pharmacol. 1985;19:503-7. PubMed
  3. Mannisto PT, Karhunen M, Koskela O et al. Concentrations of tinidazole in breast milk. Acta Pharmacol Toxicol (Copenh). 1983;53(3):254-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter