Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tinzaparin

Klassificering: 1

Preparat: Innohep, Innohep®

ATC kod: B01AB10

Substanser: tinzaparin, tinzaparinnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Tinzaparin förväntas, på grund av den relativt höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk, varför risken för barnet anses vara låg. Dessutom inaktiveras troligen tinzaparin i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter