Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiopental

Klassificering: 2

Preparat: Pentocur, Pentothal Natrium, Pentothal® Natrium, Thiopental Inresa, Thiopental VUAB, Tiopental Ebb, Trapanal

ATC kod: N01AF03

Substanser: tiopental, tiopentalnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg, eftersom tiopental i allmänhet ges som en engångsdos vid anestesi.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Baserat på data från 40 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 7% (1-3). Fyra timmar efter dos uppmättes endast låga mjölkkoncentrationer, motsvarande en barndos på <2% (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Andersen LW, Qvist T, Hertz J, Mogensen F. Concentrations of thiopentone in mature breast milk and colostrum following an induction dose. Acta Anaesthesiol Scand. 1987;31:30-2. PubMed
  2. Esener Z, Sarihasan B, Güven H, Ustün E. Thiopentone and etomidate concentrations in maternal and umbilical plasma, and in colostrum. Br J Anaesth. 1992;69:586-8. PubMed
  3. Morgan DJ, Beamiss CG, Blackman GL, Paull JD. Urinary excretion of placentally transferred thiopentone by the human neonate. Dev Pharmacol Ther. 1982;5:136-42. PubMed
  4. Mayo CW, Schlicke CP. Appearance of a barbiturate in human milk. Proc Staff Meet Mayo Clin. 1942:17:87-8.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.