Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tioridazin

Klassificering: 3

Preparat: Mallorol Retard, Mallorol®, Mallorol® Retard, Melleril, Melleril Retard, Melleril Retard Europharma, Thioridazin Neuraxpharm, Thioridazin-Neuraxpharm

ATC kod: N05AC02

Substanser: tioridazin, tioridazinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken kan inte bedömas på grund av bristande dokumentation, varför amning avrådes. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.