Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiotropium

Klassificering: 2

Preparat: Braltus, Spiolto Respimat, Spiriva, Spiriva Respimat, Spiriva®

ATC kod: R03AL06, R03BB04

Substanser: tiotropium, tiotropiumbromid, tiotropiumbromidmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Tiotropiums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid korttidsbehandling. Vid långtidsbehandling rekommenderas dock uppmärksamhet på eventuella antikolinerga biverkningar hos barnet eftersom tiotropium har mycket lång halveringstid och skulle kunna ackumuleras.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.