Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Titandioxid

Klassificering: 1

Preparat: Inotyol®, Reflectant Sun Screen Creams

ATC kod: D05AA, D11

Substanser: titandioxid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Data om absorbtion saknas men är troligen låg varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Om det är brösten som behandlas bör de tvättas av innan amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter