Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tobramycin - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Tobradex, Tobrasone, Tobrex Depot, Toflacort

ATC kod: S01AA12, S01CA01

Substanser: tobramycin, tobramycinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling i ögat innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Amningsdata efter lokalbehandling med tobramycin saknas. Baserat på data från sju kvinnor (exponerade systemiskt) kan den relativa barndosen beräknas till 6,8 % (2-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Uwaydah M, Bibi S, Salman S. Therapeutic efficacy of tobramycin--a clinical and laboratory evaluation. J Antimicrob Chemother. 1975;1:429-37. PubMed
  3. Festini F, Ciuti R, Taccetti G, Repetto T, Campana S, De Martino M. Breast-feeding in a woman with cystic fibrosis undergoing antibiotic intravenous treatment. J Matern Fetal Neonatal Med. 2006;19(6):375-6. PubMed
  4. Bennett WM, Golper TA, McCarron DA, Porter GA, Whitworth JA. Drugs and renal disease. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1986

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter