Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tocilizumab

Klassificering: 3

Preparat: RoActemra, RoActemra®

ATC kod: L04AC07

Substanser: tocilizumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens påverkan på immunsystemet och blodbilden och farmakokinetik, dess långa halveringstid, gör att risk för ammade barn inte kan uteslutas. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Saito J, Yakuwa N, Takai C, Nakajima K, Kaneko K, Goto M et al. Tocilizumab concentrations in maternal serum and breast milk during breastfeeding and a safety assessment in infants: a case study. Rheumatology (Oxford). 2018 PubMed
  2. Nakajima K, Watanabe O, Mochizuki M, Nakasone A, Ishizuka N, Murashima A. Pregnancy outcomes after exposure to tocilizumab: A retrospective analysis of 61 patients in Japan. Mod Rheumatol. 2016;4:1-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter