Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tolterodin

Klassificering: 3

Preparat: Detrusitol, Detrusitol SR, Detrusitol®, Detrusitol® SR, Tolterodin 2care4, Tolterodin Actavis, Tolterodin Ebb, Tolterodin Mylan, Tolterodin Orifarm, Tolterodin Pfizer, Tolterodin Sandoz, Tolterodin STADA, Tolterodine Accord, Tolterodine Sandoz, Tolterodine Teva

ATC kod: G04BD07

Substanser: tolterodin, tolterodintartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.