Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topiramat

Klassificering: 2

Preparat: Topamac, Topamax, Topimax, Topimax®, Topiramat 1A Farma, Topiramat 2care4, Topiramat Actavis, Topiramat Bluefish, Topiramat Ebb, Topiramat Orifarm, Topiramat Orion, Topiramat ratiopharm

ATC kod: N03AX11

Substanser: topiramat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör barnet dock observeras noggrant med avseende på biverkningar, såsom sedering och utebliven viktuppgång.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 50% (1,2,5). Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på sju barn, av vilka sex hade detekterbara, men låga nivåer topiramat (<2.8 µM) (1-3) (riktområde för vuxna 16-60 µM). Inga negativa effekter har noterats hos nio ammade barn (1-4,6). Vattniga diaréer och minskad viktuppgång som försvann vid avslutad amning har rapporterats hos ett ammat barn (5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Öhman I, Vitols S, Luef G, Söderfeldt B, Tomson T. Topiramate kinetics during delivery, lactation, and in the neonate: preliminary observations. Epilepsia 2002;43(10):1157-1160 PubMed
  2. Fröscher W, Jürges U. [Topiramate used during breast feeding]. Aktuelle Neurologie 2006;33(4):215-7
  3. Öhman I, Luef G, Tomson T. Topiramate kinetics during lactation. Epilepsia 2007;48(Suppl 7):156-7
  4. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777 PubMed
  5. Westergren T, Hjelmeland K, Kristoffersen B, Johannessen SI, Kalikstad B. Probable topiramate-induced diarrhea in a 2-month-old breast-fed child - A case report. Epilepsy Behav Case Rep. 2014;2:22-3. PubMed
  6. Gentile S. Topiramate in pregnancy and breastfeeding. Clin Drug Investig. 2009;29:139-41. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.