Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Torasemid

Klassificering: 3

Preparat: Torasemid 2care4, Torasemid Bluefish, Torasemid Ebb, Torasemid Orifarm, Torasemid Sandoz, Torem, Torem 200, Torem®, Unat 200

ATC kod: C03CA04

Substanser: torasemid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Torasemids relativt långa effektduration innebär att risken för barnet bedöms som högre än för andra loop-diuretika. Om man trots detta väljer att behandla med torasemid under amning bör barnets tillväxt följas noggrant.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Diuretika kan påverka amningen genom att minska mjölkproduktionen (1,2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Healy M. Suppressing lactation with oral diuretics. Lancet 1961;1353-4.
  2. De Gezelle H, Dhont M, Thiery M, Parewyck W. Puerperal lactation suppression and prolactin. Acta Obstet Gynecol Scand. 1979;58:469-72. PubMed
  3. Stout G. Suppression of lactation. Br Med J. 1962;(21):1150.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.