Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tramadol

Klassificering: 2

Preparat: Dolatramyl, Gemadol, Nobligan®, Nobligan® retard, Tiparol®, Tiparol® OD, Tiparol® Retard, Tradolan®, Tradolan® Retard, Tramadol 2care4, Tramadol Actavis, Tramadol Alternova, Tramadol Aurobindo, Tramadol HEXAL, Tramadol Krka, Tramadol Retard Actavis, Tramadol Retard Hexal, Tramadol Retard Krka, Tramadol Retard Medartuum, Tramadol Retard Mylan, Tramadol STADA®, Tramadol Vitabalans, Tramuno, Zaldiar

ATC kod: N02AJ13, N02AX02

Substanser: tramadol, tramadolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 75 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 6 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hartenstein S, Proquitté H, Bauer S, Bamberg C, Roehr CC. Neonatal abstinence syndrome (NAS) after intrauterine exposure to tramadol. J Perinat Med. 2010;38(6):695-6. PubMed
  2. Ilett KF, Paech MJ, Page-Sharp M, Sy SK, Kristensen JH, Goy R, Chua S, Christmas T, Scott KL. Use of a sparse sampling study design to assess transfer of tramadol and its O-desmethyl metabolite into transitional breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2008 May;65(5):661-666. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.