Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tranexamsyra

Klassificering: 1

Preparat: Cyklo-f®, Cyklokapron, Cyklokapron®, Cyklonova, Pilexam, Statraxen, Tranexa, Tranexamic acid Accord, Tranexamic acid Stragen, Tranexamsyra APL, Tranexamsyra Ebb, Tranexamsyra Orifarm, Tranon®

ATC kod: B02AA02

Substanser: tranexamsyra

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan barndosen beräknas till mindre än 0,2 mg/L (maternell dos 6000 mg/dygn) och den relativa barndosen till mindre än 1 % (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Eriksson O, Kjellman H, Nilsson L. Tranexamic acid in human milk after oral administration of cyklokapron to lactating women. Data on file KabiAB. 1971.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.