Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Travoprost

Klassificering: 1

Preparat: Bondulc, DuoTrav, IZBA, Travatan, Travatan Z, Travoprost Medical Valley, Travoprost Sandoz, Travoprost STADA, Travoprost/Timolol Medical Valley, Travoprost/Timolol STADA

ATC kod: S01ED51, S01EE04

Substanser: travoprost

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Travoprosts farmakokinetik innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. För att reducera den systemiska absorptionen rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.