Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tretinoin

Klassificering: 1

Preparat: Aberela®, Acnatac

ATC kod: D10AD01, D10AF51

Substanser: tretinoin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar då den systemiska exponeringen för topikalt tretinoin är låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter