Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triamcinolon

Klassificering: 1

Preparat: Aftab, Kenacort®-T, Kenacort-T, Kenalog in Orabase, Lederlon, Lederspan, Lederspan®, Nasacort®, Pevison, Pevisone, Pevisone®, Triamcinolon APL, Triamcinolone Hexacetonide, Trica, Triesence, Volon A Haftsalbe, Volon A Tinktur N

ATC kod: A01AC01, D01AC20, D07AB09, D07XB02, H02AB08, R01AD11, S01BA05

Substanser: triamcinolon, triamcinolonacetonid, triamcinolonhexacetonid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.