Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triazolam

Klassificering: 2

Preparat: Halcion, Halcion®

ATC kod: N05CD05

Substanser: triazolam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Triazolams farmakokinetik innebär att risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter