Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trimetoprim

Klassificering: 1

Preparat: Bactrim®, Bactrim® forte, Cotrim-ratiopharm, Eusaprim®, Eusaprim® forte, Idotrim, Idotrim®, Trimesolphar, Trimetoprim Meda

ATC kod: J01EA01, J01EE01

Substanser: kotrimoxazol, trimetoprim

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 70 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 10% och barndosen beräknas till 3 mg/L (maternell dos 160mgx3), vilket kan jämföras med att terapeutisk dos för barn i samma storlek är 40 mg/dygn (2-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (5). Amningssvårigheter har rapporterats hos två ammade barn (5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Miller RD, Salter AJ. The passage of trimethoprim/sulfamethoxazole into breast milk and its significance. In: Daikos CK, ed. Progress in Chemotherapy. Antibacterial chemotherapy. 1974;1:687-91.
  3. Borderon E, Soutoul JH et al. [Excretion of antibiotics in human milk]. Med Mal Infect. 1975; 5:373-6.
  4. Arnauld R, Soutoul JH, Gallier J, Borderon JC, Borderon E. Etude du passage de la trimethoprime dans le lait maternel. Ouest Med. 1972;25:959-964.
  5. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.