Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trimipramin

Klassificering: 3

Preparat: Stangyl, Surmontil, Surmontil Duramed, Surmontil Teva Pharmaceuticals USA, Surmontil®, Trimipramine

ATC kod: N06AA06

Substanser: trimipramin, trimipraminmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.