Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tropikamid

Klassificering: 2

Preparat: Mydriacyl, Mydriasert, Tropikamid Bausch & Lomb, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL

ATC kod: S01F, S01FA06, S01FA56

Substanser: tropikamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. För att minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.