Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tropisetron

Klassificering: 2

Preparat: Navoban, Navoban®

ATC kod: A04AA03

Substanser: tropisetron, tropisetronhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning bör helst undvikas på grund av avsaknad av kliniska data. Enstaka doser torde dock sannolikt gå bra då biotillgängligheten är låg (60%) och halveringstiden inte alltför lång (9-11 timmar). För långsamma metaboliserare är dock halveringstiden mycket längre, 32-46 timmar (1). Barnet bör observeras vid amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Fass 2007

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter