Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ulipristal

Klassificering: 3

Preparat: Esmya

ATC kod: G03XB02

Substanser: ulipristal, ulipristalacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,9 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. SPC Ella (Ulipristalacetat). Afaxys Pharma LLC. (citerad 2018-01-18)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter