Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ursodeoxicholsyra

Klassificering: 1

Preparat: Destolit 150 mg tablets, Ursochol, Ursodeoxycholic acid Orion, Ursofalk, Ursofalk®, Ursogrix, Ursosan

ATC kod: A05AA02

Substanser: ursodeoxicholsyra

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till < 1% (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Brites D, Rodrigues CM. Elevated levels of bile acids in colostrum of patients with cholestasis of pregnancy are decreased following ursodeoxycholic acid therapy [see comemnts]. J Hepatol. 1998;29:743-51. PubMed
  2. Rudi J, Schönig T, Stremmel W. -Therapy with ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis in pregnancy-. Z Gastroenterol. 1996;34:188-91. PubMed
  3. Vítek L, Zelenková M, Brůha R. Safe use of ursodeoxycholic acid in a breast-feeding patient with primary biliary cirrhosis. Dig Liver Dis. 2010;42:911-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.