Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ustekinumab

Klassificering: 3

Preparat: STELARA

ATC kod: L04AC05

Substanser: ustekinumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens farmakodynamik (t ex påverkan på immunsystemet och blodbilden) och farmakokinetik (t ex dess långa halveringstid) gör att en risk för ammade barn inte kan uteslutas. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1, 2) men en relativ barndos kan inte beräknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1,3).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mahadevan U, McConnell RA, Chambers CD. Drug Safety and Risk of Adverse Outcomes for Pregnant Patients With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2017;152:451-462e2. PubMed
  2. Matro R, Martin CF, Wolf D, Shah SA, Mahadevan U. Exposure Concentrations of Infants Breastfed by Women Receiving Biologic Therapies for Inflammatory Bowel Diseases and Effects of Breastfeeding on Infections and Development. Gastroenterology. 2018. PubMed
  3. Lund T, Thomsen SF. Use of TNF-inhibitors and ustekinumab for psoriasis during pregnancy: A patient series. Dermatol Ther. 2017;30:e12454. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter