Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot kikhosta

Klassificering: 1

Preparat: Boostrix, Boostrix®, Boostrix® Polio, diTekiBooster, Infanrix®, Infanrix® Polio, Tetravac®, Triaxis®

ATC kod: J07AJ52, J07CA02

Substanser: Bordetella pertussis, Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin, Bordetella pertussis, fimbrieadhesin typ 2 och 3, Bordetella pertussis, inaktiverad, Bordetella pertussistoxoid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar.

Bakgrund

Antikroppsnivåerna mot kikhosta (pertussis) har mätts i bröstmjölk hos över 100 ammande kvinnor som vaccinerats under graviditeten eller direkt post partum och funnits vara högre än för kvinnor som inte vaccinerats eller vaccinerats för längre tid sedan (1-3). Ingen information i dessa studier om hur de ammade barnen mådde.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Halperin BA, Morris A, Mackinnon-Cameron D, Mutch J, Langley JM, McNeil SA et al. Kinetics of the antibody response to tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine in women of childbearing age and postpartum women. Clin Infect Dis. 2011;53(9):885-92. PubMed
  2. De Schutter S, Maertens K, Baerts L, De Meester I, Van Damme P, Leuridan E. Quantification of vaccine-induced antipertussis toxin secretory IgA antibodies in breast milk: comparison of different vaccination strategies in women. Pediatr Infect Dis J. 2015;34(6):e149-52. PubMed
  3. Abu Raya B, Srugo I, Kessel A, Peterman M, Bader D, Peri R et al. The induction of breast milk pertussis specific antibodies following gestational tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccination. Vaccine. 2014;32(43):5632-7. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.