Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot kolera

Klassificering: 1

Preparat: Dukoral®

ATC kod: J07AE01

Substanser: cholerae, Vibrio cholerae O1 Inaba, stam 48, klassisk biotyp, värmeinaktiverad, Vibrio cholerae O1 Inaba, stam 6973, El Tor biotyp, formalininaktiverad, Vibrio cholerae O1 Ogawa, stam 50, klassisk biotyp, formalininaktiverad, Vibrio cholerae O1 Ogawa, strain 50, klassisk biotyp, värmeinaktiverad, Vibrio cholerae toxin subenhet B (CTB), rekombinant

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter hos ammade barn har rapporterats i stora studier i utvecklingsländer (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Clemens JD, Sack DA, Chakraborty J, Rao MR, Ahmed F, Harris JR et al. Field trial of oral cholera vaccines in Bangladesh: evaluation of anti-bacterial and anti-toxic breast-milk immunity in response to ingestion of the vaccines. Vaccine 1990;8(5):469-72. PubMed
  2. Jertborn M, Svennerholm AM, Holmgren J. Saliva, breast milk, and serum antibody responses as indirect measures of intestinal immunity after oral cholera vaccination or natural disease. J Clin Microbiol 1986;24(2):203-209. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter