Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot papillomvirus

Klassificering: 1

Preparat: Cervarix®, Gardasil, Gardasil 9, Silgard

ATC kod: J07BM01, J07BM02, J07BM03

Substanser: humant papillomvirus, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 11, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 16, virusliknande partiklar, rekombinant , L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 18, virusliknande partiklar, rekombinant , L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 31, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 33, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 45, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 52, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 58, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 6, virusliknande partiklar, rekombinant

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Sammanlagt 500 ammande kvinnor har vaccinerats inom ramen för de kliniska prövningarna (1). Luftvägsinfektioner, gastroenterit eller diarré rapporterades hos 17 (3,4%) av de ammade barnen, dock utan att dessa symtom bedömdes vara biverkningar av mödrarnas vaccination (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Markowitz LE, Dunne EF, Saraiya M, Lawson HW, Chesson H, Unger ER et al. Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007;56:1-24. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter