Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot påssjuka

Klassificering: 1

Preparat: M-M-RVAXPRO, Priorix®

ATC kod: J07BD52

Substanser: parotitvirus, påssjukevirus, stam Jeryl Lynn, levande försvagat, påssjukevirus, stam RIT 4385, levande försvagat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter