Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot polio

Klassificering: 1

Preparat: Boostrix® Polio, Imovax® Polio, Infanrix® Polio, Tetravac®, Vaccin mot polio, avdödat, VeroPol

ATC kod: J07BF03, J07CA02

Substanser: poliovirus, poliovirus typ 1, inaktiverat, poliovirus typ 1, stam Brunender, inaktiverat, poliovirus typ 1, stam Brunhilde, inaktiverat, poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat, poliovirus typ 2, inaktiverat, poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat, poliovirus typ 3, inaktiverat, poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar, eftersom det är ett avdödat vaccin.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.