Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot rödahund

Klassificering: 1

Preparat: M-M-RVAXPRO, Priorix®

ATC kod: J07BD52

Substanser: rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Smittskyddsinstitutet rekommenderar att kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och rödahund ges efter avslutad graviditet för att förebygga fosterskador vid kommande graviditeter.

Bakgrund

Rubellavirus har detekterats i bröstmjölk hos 21 ammande kvinnor (1-3). Serokonversion har setts hos ca 70 barn (1,3,4), antikropparna försvann dock innan ordinarie vaccination av barnen. Ett omtvistat fall av rubella hos ett ammat barn finns beskrivet (5). Inga biverkningar sågs hos 40 ammade barn (6).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Buimovici-Klein E, Hite RL, Byrne T, Cooper LZ. Isolation of rubella virus in milk after postpartum immunization. J Pediatr. 1977;91:939-41. PubMed
  2. Losonsky GA, Fishaut JM, Strussenberg J, Ogra PL. Effect of immunization against rubella on lactation products I Development and characterization of specific immunologic reactivity in breast milk. J Infect Dis. 1982;145:654-60. PubMed
  3. Losonsky GA, Fishaut JM, Strussenberg J, Ogra PL. Effect of immunization against rubella on lactation products II Maternal-neonatal interactions. J Infect Dis. 1982;145:661-6. PubMed
  4. Krogh V, Duffy LC, Wong D, Rosenband M, Riddlesberger KR, Ogra PL. Postpartum immunization with rubella virus vaccine and antibody response in breast-feeding infants. J Lab Clin Med. 1989;113:695-9. PubMed
  5. Landes RD, Bass JW, Millunchick EW, Oetgen WJ. Neonatal rubella following postpartum maternal immunization. J Pediatr. 1980;97:465-7. PubMed
  6. Grillner L, Hedström CE, Bergström H, Forssman L, Rignér A, Lycke E. Vaccination against rubella of newly delivered women. Scand J Infect Dis. 1973;5:237-41. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter